Eenmanszaak starten


U loopt al een poosje rond met het idee om voor uzelf te beginnen en wilt eindelijk deze grote stap zetten: u kiest voor vrijheid en flexibiliteit en wordt
ZZP'er. Wat komt er allemaal kijken bij het oprichten van een eenmanszaak? Dat leest u in de checklist eenmanszaak starten.


1. De oprichting

Het oprichten van een eenmanszaak - een bedrijf waarvan één persoon de eigenaar - is betrekkelijk eenvoudig en volstaat met een inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Veruit de meeste starters kiezen voor deze rechtsvorm.

Per persoon mag er maximaal één eenmanszaak worden opgericht, maar deze kan wel verschillende handelsnamen, activiteiten en vestigingen hebben. Omdat u straks waarschijnlijk voor meerdere opdrachtgevers gaat werken, moet u ook in het bezit zijn van een geldige Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Deze kunt u zelf aanvragen bij de Belastingdienst. Nog meer weten over de VAR en welke voor u van toepassing is? Lees het artikel Alles over de VAR-verklaring.


2. De aansprakelijkheid

Er wordt bij een eenmanszaak geen onderscheid gemaakt tussen privé- en bedrijfsvermogen. Dat betekent dat u zelf aansprakelijk bent voor alle handelingen en financiën van uw bedrijf en de eventuele gevolgen persoonlijk draagt. Het is belangrijk om rekening te houden met de mogelijke risico's, want mocht het straks misgaan, raakt u naast uw zaak bijvoorbeeld ook uw koophuis en inventaris kwijt. Als u getrouwd bent of gaat trouwen, is het dus zeker aan te raden om huwelijkse voorwaarden te laten opstellen.


3. De belasting

Wanneer u uw eenmanszaak inschrijft bij de KvK, wordt dit automatisch doorgegeven aan de Belastingdienst, die vervolgens gaat bekijken of u belastingplichtig bent. Als u als ondernemer wordt erkend, heeft u ook recht op bepaalde belastingvoordelen zoals de zelfstandigen- en startersaftrek en MKB-winstvrijstelling. Bij uw inschrijving in het Handelsregister heeft u ook een eigen BTW-nummer gekregen. Hierna wordt u door de Belastingdienst als ondernemer erkend en kunt u aanslagen verwachten voor de BTW-aangifte. U wordt dan ook geacht omzet te maken en BTW in rekening te brengen en voor te financieren op uw inkopen.


4. De verzekering

ZZP'ers zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van hun verzekeringen. De voordelen van werkgevers die een deel van de ziektekosten voor hun rekening nemen is niet meer vanzelfsprekend. Omdat u geen werknemer bent, kunt u bij eventuele ziekte geen beroep doen op de Ziektewet, WW of de WIA. Het is daarom aan te raden om al tijdens de oprichting een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten. Als het gaat om ziektekosten is het afsluiten van een basisverzekering voor iedereen in Nederland verplicht (dus niet alleen ondernemers). Hiervoor betaalt u premie aan uw ziektekostenverzekeraar, alsmede een bijdrage via uw belastingaangifte.


5. Het pensioen

Als ZZP'er heeft u in de meeste gevallen na uw 65ste recht op AOW, maar voor aanvullend pensioen zult u zelf moeten zorgen. Voor de meeste mensen is een AOW niet voldoende om onbezorgd van hun oude dag te kunnen genieten. Om hun AOW aan te vullen kiezen sommige ondernemers ervoor om een verzekeraar in te schakelen voor een pensioenvoorziening. Ouderwets maandelijks zelf een bedrag opzij zetten op een spaarrekening kan natuurlijk ook, maar vergt wel de nodige discipline. Maar hoe eerder u begint met het treffen van regelingen over uw pensioen, hoe beter.


6. Het personeel

U heeft straks een eenmanszaak, maar dat wil niet per definitie zeggen dat er ook maar één persoon in uw onderneming werkt. Of u nu per direct of in een later stadium (bijvoorbeeld als uw bedrijf sterk is gegroeid) personeel wilt aannemen, maakt hiervoor niet uit. De naam eenmanszaak zegt namelijk iets over de rechtsvorm en niet over het aantal personen dat werkzaam is in uw bedrijf. Lees hier meer over hoe het aannemen van personeel in zijn werk gaat.

 

BV oprichten

Sinds 1 oktober 2012 is het nieuwe BV-recht van kracht geworden. In het kort betekent dit dat het oprichten van een besloten vennootschap (BV) een stuk makkelijker is als daarvoor. In dit artikel leest u alles over het BV-recht en wat dit voor u als starter kan betekenen: 6 vragen en antwoorden over het BV-recht.

 

1. Wat is het doel van het BV-recht?

De overheid heeft de plannen om de wetgeving rondom de besloten vennootschap (BV) versoepeld, zodat het voor (startende) ondernemers gemakkelijker wordt voor de BV als rechtsvorm te kiezen. De overheid heeft hiervoor de regels voor het oprichten van een BV per 1 oktober 2012 aanzienlijk te versoepelen. Hieronder vindt u de belangrijkste veranderingen op een rij t.o.v. de "oude" wijze:

  • Er gelden minder eisen voor de oprichting. Onder andere het minimumkapitaal van achttienduizend euro, de bankverklaring en accountantsverklaring bij inbreng in natura is afgeschaft
  • Er is meer vrijheid van inrichting gekomen, zoals de mogelijkheid van variabele stemrechtverdeling en stemrechtloze aandelen en winstrechtloze aandelen. Iedere aandeelhouder kan een eigen bestuurder en commissaris benoemen. Buiten de algemene vergadering zijn er meer mogelijkheden voor besluitvorming gekomen
  • Er zijn nieuwe regels voor uitkeringen aan aandeelhouders. Bestuurders moeten op straffe van aansprakelijkheid toetsen of de vennootschap na de uitkering kan blijven voldoen aan de lopende verplichtingen
  • Verschillende wettelijke regelingen zijn duidelijker geworden, waaronder de regeling voor certificaathouders met vergaderrecht en de regeling voor statutaire verplichtingen van aandeelhouders.
  • Procedures voor geschillen tussen aandeelhouders (geschillenregeling en prijsbepaling bij uittreding) zijn verbeterd

2. Spreken we hier dan eigenlijk niet over een nieuwe rechtsvorm?

Nee, dat is geenszins het geval. Met deze wetswijziging is geen nieuwe rechtsvorm aan de bestaande lijst toegevoegd. De BV is ook onder het nieuwe recht dus gewoon een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gebleven. Dat houdt in dat er sprake moet zijn van een in aandelen verdeeld kapitaal en dat de aandelen op naam moeten staan. Daarnaast bent u als BV-ondernemer beperkt aansprakelijk en heeft u te maken met een bestuur en een terugkerende aandeelhoudersvergadering.

 

3. Is ten tijde van de oprichting een bezoek aan de notaris nog steeds nodig?

Ja. U zult - als u een BV wilt oprichten of bijvoorbeeld wijzingen wilt aanbrengen in de statuten van een bestaande BV - voorlopig nog steeds een afspraak moeten maken bij de notaris. Als het aan demissionair minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) ligt, zal ook deze eis voor startende ondernemers vervallen, maar hiervoor zal nog een aparte wetswijziging moeten worden ingediend. Let op: de notariële akte vervalt per 1 oktober aanstaande al wel.

 

4. De term 'Flex-BV' wordt vaak genoemd. Is dit een afwijkende BV-vorm?

Nee. De term Flex-BV heeft te maken op de wijzigingen van de wettelijke bepalingen over de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV). Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, zijn de wettelijke regels per oktober 2012 versoepeld, zodat het makkelijker wordt een BV op te richten. De besloten vennootschap op zich is dus niet verandert. De Flex-BV hangt samen met het BV-recht, niet zozeer met het bedrijf zelf.

 

5. Hoe zit het met de 'Verklaring van geen bezwaar'?

Die verklaring heeft u al sinds 2011 niet meer nodig voor het oprichten van een BV. Voor die tijd moest u inderdaad eerst zo'n verklaring, die werd afgegeven door het toenmalige ministerie van Justitie, kunnen overleggen voordat het oprichten van een BV tot de mogelijkheden behoorde. Momenteel heeft u voor de oprichting van zo'n onderneming een notariële akte van oprichting - hierin moeten onder andere de statuten van de BV worden vermeld -, minimaal één bestuurder en één aandeelhouder, een oprichter en een startkapitaal van één eurocent nodig. Uiteraard moet u - zoals bij iedere rechtsvorm het geval is - uw onderneming ook inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

 

Zelf een bedrijf starten?

Wie voor zichzelf wil beginnen, moet eerst een heleboel zaken regelen. Wat te denken van het openen van een zakelijke rekening, het schrijven van een goed ondernemingsplan en het afsluiten van de juiste verzekeringen? Om er zeker van te zijn dat u niets over het hoofd ziet kunt u ook een vrijblijvend een adviesgesprek aanvragen bij Administratiekantoor Quavisie te Rosmalen.

TOP